Van school tot dorpshuis

Op de plek waar nu Het Schoolhuis staat, stond in de 19de en 20ste eeuw een schoolgebouw waarin een Christelijke en Openbare school waren gehuisvest. Nadat de beide scholen naar een nieuw gebouw gingen, was het eerst de bedoeling om op de vrijgemaakte plek 4 bejaardenwoningen te bouwen.
Dankzij de inzet van veel dorpsbewoners en Stichting Oud Leymuiden / Rijnsaterwoude is hier een stokje voor gestoken en kon het plan worden omgezet in de bouw van een prachtig buurthuis. Eerst heeft het dienst gedaan als horecagelegenheid. Nadat het een aantal jaren leeg stond heeft een aantal enthousiaste dorpsbewoners de koppen bij elkaar gestoken en Het Schoolhuis een nieuwe bestemming gegeven. In 2014 is Stichting Het Schoolhuis opgericht met als doelstelling een maatschappelijke en sociale functie.

Dit resulteerde in Het Schoolhuis! Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het nu een sfeervolle ontmoetingsplek voor jong en oud en een mooi podium voor cultuur.

Stichting Het Schoolhuis kan zijn werk doen dankzij subsidies, donaties en vooral dankzij de inzet van vrijwilligers. Draagt u ‘t Schoolhuis ook een warm hart toe en wilt u ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren als vrijwilliger of als vriend/donateur.

Herenweg 22
2465AC  Rijnsaterwoude
info@schoolhuis.com

Volg ons