Wie zijn wij

Het Schoolhuis Rijnsaterwoude

Doelstelling Stichting Het Schoolhuis RijnsaterwoudeDe Stichting stelt zich ten doel om, in het algemeen belang, het Schoolhuis gelegen Herenweg 22, 2465 AC te Rijnsaterwoude, als dorpshuis te laten functioneren en open te stellen en houden voor activiteiten met een verbindende en stimulerende werking voor en van alle inwoners, verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere organisaties van de gemeenschap Rijnsaterwoude en omgeving, inclusief de stichting zelf.

Daartoe staat de stichting voor ogen met de beleving van het Schoolhuis, een open, laagdrempelige en prettige sfeer te creëren, waarin gasten, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen zich kunnen verbinden en elkaar stimuleren op diverse vlakken des levens. Dit ter bevordering van de levendigheid en aantrekkelijkheid van het dorp Rijnsaterwoude en gemeente.

Voor een evenwichtige invulling van bovenstaande doelstelling ontwikkelt de stichting ook zelf initiatieven voor activiteiten in het Schoolhuis.

Met oog op de financiële haalbaarheid van de dorpshuisfunctie streeft de stichting secundair naar het beschikbaar stellen van de ruimten van het Schoolhuis voor diverse doeleinden, c.q. evenementen tegen vergoedingen, die tevens dienen ter bestrijding van kosten van de Stichting.