Het bestuur

Frans Vink, voorzitter en secretaris
Jenny van der Schilden, penningmeester
Pascal van Schagen, algemeen bestuurslid

Een kleine club bestuursleden.

Wij zijn dan ook hard op zoek naar versterking van ons team.
Aanmelden kan via hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com.

 

Herenweg 22
2465AC  Rijnsaterwoude
hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com

Volg ons